Hoe werkt Reiki?

Reiki werkt op verschillende niveaus van ons menszijn, te weten:

fysiek, psychisch/mentaal en spiritueel.

Reiki werkt tegelijkertijd op deze niveau's
en beïnvloeden elkaar bovendien over en weer.

FYSIEK

Het eerste wat Reiki doet is het weer op gang brengen
van ons zelfgenezend vermogen.
Er kan dan genezing plaatsvinden van lichamelijke klachten.
Het gebruik van Reiki bij eerste hulp (verwondingen, breuken, kneuzingen e.d.) leidt vaak tot verrassende resultaten.

De Reiki energie brengt dus bij de ontvanger een proces op gang
waardoor de persoon zichzelf geneest.
Dit is een geheel ander uitgangspunt dan wanneer het symptoom
wordt bestreden met behulp van medicijnen,
operaties e.d., welke ingrepen niet altijd te vermijden zijn.
Daarom blijft het altijd belangrijk de raad van een arts in te winnen.
De Reiki-methode stelt geen diagnose
en beoogt een aanvullende geneeswijze te zijn.

PSYCHISCH/MENTAAL

Reiki werkt niet alleen in op het symptoom (b.v. hoofdpijn),
maar leidt ook tot inzicht in de oorzaak. (b.v. stress).
Door nu het probleem ook bij de oorzaak aan te pakken
(wat in het zojuist genoemde voorbeeld zou kunnen
door b.v. te proberen op een andere manier met de situatie om te gaan)
kan veelal een blijvend resultaat worden bereikt.

Op psychisch niveau geneest Reiki bovendien ‘‘oude wonden’.
Dit kan betekenen dat bepaalde ervaringen uit het verleden,
die de oorzaak zijn van de huidige klachten,
door Reiki naar boven worden gebracht en verwerkt,
zodat je ze daarna definitief kunt loslaten.
Omdat Reiki een intelligente en liefdevolle energie is,
krijg je echter nooit meer te verwerken dan je zelf op dat moment aan kunt. Reiki ondersteunt je bij levensproblemen.
Het geeft je zowel inzicht als de kracht om ze zelf op te kunnen lossen.
Het maakt je bewuster bij het nemen van belangrijke beslissingen.
Kortom, het stimuleert het proces dat je zelfbewustzijn bevordert.

SPIRITUEEL

Reiki werkt op de gehele mens in.
Vaak merken wij dat men door het werken met de Reiki energie
dieper in zichzelf komt en zaken als gevoel en intuïtie
een belangrijkere rol in het dagelijks leven gaan spelen.
Zodra men zich eenmaal hiervoor heeft opengesteld,
kan men bovendien op persoonlijke eigenschappen stuiten
die tot dan onderbelicht of latent aanwezig waren.
Deze eigenschappen kunnen op verschillende terreinen liggen.
Zo kan het gebeuren dat iemand over een bovennatuurlijke aanleg beschikt, maar dat al die tijd bewust of onbewust heeft weggedrukt.

Reiki kan in dat geval als het ware de warme bedding vormen
waarin de betrokkene zich veilig voelt
om het onbelemmerd naar boven te laten komen.
Dan blijkt ook vaak dat het toelaten van dat spirituele deel,
dat iedereen in meerdere of mindere mate in zich heeft,
de mens dichter bij zijn oorsprong brengt.

Het woord bovennatuurlijk krijgt dan opeens een andere inhoud.